FANDOM


  1. SPAMUJ

  1. Nie wyzywaj innych
  2. Nie używaj wulgaryzmów
  3. nie edytuj Ważnych stron
  4. Nie twórz podrób seriali takich jak Życie Jaśka, pou
  5. Można nabijać odznaki
  6. baw się dobrze
  7. SPAMUJ SP-AMUJ N8IE KONCZ SPAMUB DSUIHDSFDHFS9GHSUIHSDFUIJUDFSOIFUDSOIUOI
  8. i jeszcze jedno: jak admin lub mod powie -nie to musisz się zgodzić bo nic wtedy nie możesz zrobić

regulamin nieaktualny